Materiały edukacyjne

Badania naukowe przeprowadzone w ramach grantu pt. "Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016" pozwoliły na stworzenie materiałów dydaktycznych, które mogą zostać wykorzystane w edukacji regionalnej, w ramach zajęć szkolnych lub lekcji muzealnych. Zachęcamy nauczycieli i animatorów kultury do korzystania z przygotowanych materiałów.

 

Poznań - materiały edukacyjne

Słubice - materiały edukacyjne

Zbąszyń - materiały edukacyjne